Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. W bieżącym roku szkolnym (2021/2022), idąc z duchem czasu, przechodzimy na formę elektroniczną.

 

Pozostajemy przy formule otwartej, zapraszając do współtworzenia „Uczyć lepiej” naszych Czytelników i Czytelniczki: nauczycieli i nauczycielki, wykładowców i wykładowczynie, pedagogów, psychologów, doradców metodycznych i doradczynie metodyczne oraz inne osoby, które są ekspertami/ekspertkami w dziedzinach związanych z kształceniem, wychowaniem  i nowoczesną wizją edukacji.

 

Publikujemy artykuły dotyczące nowoczesnej szkoły, wykorzystującej zdobycze neurodydaktyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej, efektywnej metodyki przedmiotowej, rozwiązywania problemów wychowawczych.