„Uczyć lepiej” 5/2013-2014 (pdf icon .pdf, 1,9 MB)

W numerze:

 • Innowacja w praktyce szkolnej
 • malowanie świata słowem. Baśnie Andersena z audiodeskrypcją
 • Nauczyciel moderatorem zmian. Metoda Design Thinking w edukacji
 • Od wątpienia do myślenia krytycznego. Proces dochodzenia badawczego w praktyce szkolnej
 • Wiedza konceptualna. „Sednokrąg” – kreatywna gra planszowa
 • Historia kluczem do zrozumienia współczesności. „Olimpiada Solidarności” historii
 • Dziesięć praktycznych wskazówek dla nauczycieli języka obcego
 • Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo
 • O możliwościach wykorzystania coachingu w edukacji
 • Legalne źródła kultury w szkole. Prawo autorskie w praktyce edukacyjnej
 • Porcja Pozytywnej Energii. Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

 

„Uczyć lepiej” 4/2013-2014 (pdf icon .pdf, 1,8 MB)

W numerze:

Dydaktyka
Tutoring – nowatorska metoda pracy z uczniem zdolnym
TIK jako narzędzie motywujące do nauki
Inspiracje
„Harry Potter” – nieprzebrzmiała moda
Przybliżyć Norwida poprzez konteksty kulturowe
Wychowanie
Jak pomóc dziecku przełamać nieśmiałość?
Zarządzanie sobą i innymi
Jak być wystarczająco dobrym nauczycielem?
Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Dobre praktyki
Nastolatek w roli odbiorcy i twórcy sztuki
Wspieramy nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym
Nowe szlaki przecieramy w KASSK-u
Ludzie, miejsca, zdarzenia
Jubileuszowa edycja Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
Wspomnienie o Jarosławie Lamperskim

 

„Uczyć lepiej” 3/2013-2014 (pdf icon .pdf, 2,3 MB)

W numerze:

 • Wprawić ucznia w „stan przepływu”. Otwarte usługi internetowe na rzecz nowoczesnej edukacji
 • Cyfryzacja dziecięcych mózgów. Autorzy polecanych książek o wpływie rewolucji technologicznej na młode pokolenie
 • Być sobą i zrozumieć innych – wywiad z Iwoną Majewską –Opiełką
 • Tragizm Holocaustu w komiksowej formie. „Maus” A. Spiegelmana – propozycja dydaktyczna
 • Stary Marych po angielsku. Gra miejska w edukacji języka obcego
 • Dobra pamięć. Ćwiczenia mnemotechniczne
 • Trudne relacje wychowawcze
 • Toksyczni rodzice, czyli syndrom kozła ofiarnego
 • Transfer wiedzy kluczem do sukcesu
 • Prawo cytatu narzędziem dydaktyki
 • Na łączach europejskich. Wielkopolsko-heska współpraca w ramach programu Comenius Regio
 • Niezapomniane dni z fizyką jądrową. Wycieczka edukacyjna do CERN

 

„Uczyć lepiej” 2/2013-2014 (pdf icon .pdf, 2,38 MB)

W numerze:

Dydaktyka
Jak nauczać przyrody w liceum?
Globalnie i lokalnie
Obcokrajowiec w polskiej szkole, czyli słów kilka o skutecznej komunikacji międzykulturowej
Doradztwo zawodowe
Zmniejszanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych
Czy nauczyciel ma wpływ na obszar doradztwa zawodowego?
Wychowanie
Uczeń z ADHD, o istotnym wpływie współpracy rodziców i nauczycieli
Ludzie, miejsca, zdarzenia
Wywiad ze szwedzką autorką popularnych bajek dla dzieci
Zarządzanie sobą i innymi
Uważność - zacznij pracę nad sobą tu i teraz
Jak korzystać z materiałów pozyskanych z Internetu?
Dobre praktyki
Projekt Comenius: Mobilność Kadry Nauczycielskiej
Wdrażanie nowych standardów jakości kształcenia zawodowego

 

„Uczyć lepiej” 1/2013-2014 (pdf icon .pdf, 2,9 MB)

W numerze:

Uczyć lepiej, będąc połączonym
O nowych kierunkach i strategiach kształcenia na światowej konferencji poświęconej nowym mediom
Dyktando w nowej odsłonie
Metodyczne wsparcie w pracy z uczniem dyslektycznym
Językowe diamenty
O odkrywaniu talentów w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego
Twórcze notowanie 
Przykład zastosowania mapy mentalnej w kształceniu polonistycznym
Budowanie odporności psychicznej dziecka
O modelu kształcenia emancypacyjnego
Uczeń z rodziny alkoholowej
Jak go dostrzec i mu pomóc
Skuteczny nauczyciel
Zasady postawy proaktywnej
Kreatywny uczeń – innowacyjne społeczeństwo
Projekt „ Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
Narzędzia informatyczne w projektach unijnych
Od efektywnej komunikacji do publikacji materiałów
Festiwal Science on Stage Europe 2013
Nagrodzone projekty
Międzyszkolne konkursy
Projekt teatralny i plastyczny w Zespole Szkół Drzewno-Budowlanych w Poznaniu