Ogrody Jordanowskie miejscem alternatywnej nauki

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia od najmłodszych lat, rozwijającym kompetencje w obszarach: wiedzy o środowisku oraz proekologicznych motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań.

Warto podkreślić, że rozwijanie świadomej potrzeby dbania o otaczającą nas przyrodę zostało wpisane na listę priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Ogród Jordanowski nr 2 jako placówka oświatowa od dawna realizuje edukację proekologiczną ze świadomością, że wymaga ona systematyczności. Dzielimy się zatem doświadczeniem z intencją inspirowania do efektywnych działań.

 

Metoda warsztatowa

Jednym z naszych pomysłów były warsztaty kreowania małej przestrzeni zielonej: Ogrody zamknięte w słoiku. Uczestnicy zajęć nauczyli się projektowania, sadzenia i układania roślin. Wybór odpowiedniego podłoża, roślin – sucholen oraz kreatywne ozdabianie miniogrodów w słoiku to wiedza florystyczna, a także świadomość, że odpowiedni dobór roślin i elementów nieożywionych buduje odnawialny ekosystem.

Od lat współpracujemy też z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz z ZM GOAP, organizując w placówce ekolekcje, prelekcje i warsztaty na temat segregacji odpadów komunalnych. Warto też jednak działać niesztampowo, przy okazji rozwijając dziecięcą kreatywność. Służą temu zajęcia plastyczne z wykorzystaniem niepotrzebnych materiałów (butelki PET, puste pudełka, rolki po papierze toaletowym, itp.). Zmienimy ich przeznaczenie, wyczarowując z nieużytków nowe przedmioty. To prosty sposób na pokazanie dzieciom idei zrównoważonego rozwoju w praktyce i harmonijnego współistnienia z przyrodą.

 

Ogrody zamknięte w słoiku wykonane przez uczestników i uczestniczki zajęć.

Ogrody zamknięte w słoiku wykonane przez uczestników i uczestniczki zajęć.

Działania projektowe

Z myślą o długofalowym procesie powstał projekt Ogrody Edukacyjne. Nawiązaliśmy współpracę z Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu, który zapewnił wsparcie merytoryczne w zakresie doboru roślin i ich pielęgnacji. Powstał plan oraz ogólna koncepcja nowych nasadzeń na terenie ogrodu jordanowskiego. Wyznaczyliśmy miejsce, a Ogród Botaniczny dostarczył materiał do jego zagospodarowania: rośliny ogrodowe, zadarniające, rozsady, zioła i krzewy. Pomocą merytoryczną i praktyczną służyła Joanna Jaskulska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Powstały dwa stanowiska przeznaczone do budowania przez dzieci własnego ogrodu – strefy zintegrowanej z otaczającym środowiskiem. Nasi mali ogrodnicy obsadzili jedną rabatę pachnącymi ziołami, a w drugiej zasiali jednoroczne warzywa.

Z czasem Ogrody Edukacyjne rozkwitły i zaowocowały, stając się źródłem wiedzy o tym, jak przebiega wegetacja roślin. Latem pojawiły się tabliczki z nazwami ziół, postawiliśmy też domek dla owadów, który stał się kolejnym punktem obserwacji. We wspólnie stworzonej przestrzeń zieleni odbywały się zajęcia dydaktyczne i integracyjne, pozwalając na wielozmysłowy kontakt z naturą. To tutaj wychowankowie mogli zaspokoić swoją ciekawość sensoryczną, dotykając roślin, doświadczając ich zapachu i smaku. Dzieci dowiadywały się, że jedzenie można samemu wyhodować i że pszczoły i inne owady są niezbędne do jej produkcji. Zaczęły rozumieć znaczenie czystego powietrza dla wegetacji roślin. Zdobytą wiedzą mali ogrodnicy chwalili się przed rodzicami i innymi uczestnikami na zajęciach otwartych.

Ogrody stały się miejscem rekreacyjno – edukacyjnych spotkań dla społeczności lokalnej, dzięki którym może rozwijać się obywatelska odpowiedzialność za wspólną przestrzeń.

Aktualnie przyświeca nam myśl: aby do wiosny! I tęsknota za odradzaniem się natury.

 

Agnieszka Szcześniak
nauczycielka w Ogrodzie Jordanowskim nr 2 w Poznaniu