Zwycięzcy

W czasie uroczystej gali w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nagrodzono nauczycieli oraz szkoły z całej Wielkopolski.

W V edycji konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wpłynęło łącznie 171 wniosków, z czego 92 wnioski w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” i 79 wnioski w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Uhonorowano nauczycieli i szkoły, które wyróżniają się innowacyjnością oraz krzewieniem tradycji patriotycznych i lokalnych oraz kształtują w uczniach model nowoczesnego Wielkopolanina.

Zwycięzcy, laureaci oraz wyróżnieni w konkursach otrzymali nagrody finansowe, dyplomy oraz pamiątkowe statuetki wykonane przez artystę plastyka. Wśród zwycięzców znaleźli się: Joanna Gadomska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz Agnieszka Jankowiak-Maik z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Zwycięskimi szkołami okazały się: Zespół Szkół Rolniczych im. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu. Laureatami konkursu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” zostali: Beata Górecka (III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu), Małgorzata Grenda (Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej), Justyna Szofer-Andrzejewska (Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu), Łukasz Korcz (Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej). Laureatami konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” zostały: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Moskurni, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pile, Szkoła Podstawowa w Głuchowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

 

O tytuł „Wielkopolskiej Szkoły Roku” walczyły 92 placówki. O zaszczytne miano „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” w szranki stanęło 79 osób.

 

Pomysł na edukację

Ewelina Zawielak, dyrektorka Zespołu Szkół Rolniczych im. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, uważa między innymi, że jej szkoła została doceniona za innowacyjność kształcenia i stosowanie nieszablonowych rozwiązań oraz działania mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych nowoczesnego Wielkopolanina. Według dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, Andrzeja Maciejaka, do tych wyróżniających działań należy dołączyć osiągnięcia związane ze współpracą z lokalnym środowiskiem. Zgodnie twierdzą, że ciągłość działań i zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju jest drogą do sukcesu szkoły. Obydwoje czerpią satysfakcję z sukcesów uczniów i pracowników, którzy wspólnie na nie pracują. Obserwują losy absolwentów, radzących sobie na rynku pracy oraz ich ścieżki zawodowe, co napawa ich optymizmem i nadaje sens temu, co robią. Specyfika szkoły i młodzieży kształcącej się w niej wymaga zmian i ciągłych modernizacji zasad funkcjonowania placówki. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bierze udział w projektach dających możliwość zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Równolegle realizowane są projekty: „Śniadanie na Żniwnej”, „Smaki Poznania”, „Kuchnia Staropolska”. W planach widzą swoje szkoły jako nowoczesne placówki na miarę XXI wieku, a swoich absolwentów odnoszących sukcesy.

 

Dorota Murtsztyn-Gorgoń
nauczycielka konsultantka, ODN w Poznaniu