Edukacja najmłodszych na światowym poziomie

OMEP to Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego. Jej celem jest dbałość o rozwój i zapewnienie optymalnych warunków życia najmłodszym dzieciom niezależnie od uwarunkowań materialnych czy kulturowych.

Polski Komitet Światowej OMEP utworzono w 1967 r. Jego działalność wpisuje się w międzynarodową współpracę organizacji pozarządowych, których celem jest upowszechnianie wiedzy o zdrowiu, wychowaniu i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, inicjowanie badań naukowych, sprzyjanie wymianie doświadczeń oraz promowanie wartościowych koncepcji edukacyjnych.

Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP działa od 2014 roku. Jego siedmioosobowy zarząd pracuje pro bono, planuje wydarzenia, zajmuje się ich organizacją i rozpropagowaniem. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy przedszkoli i pracownicy naukowi poznańskich uczelni zorientowani na dobro dziecka, podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej oraz promowanie jej wartości.

 

Poznańskie początki

Jednym z pierwszych działań poznańskiej organizacji stało się przygotowanie miejskich obchodów Dnia Przedszkolaka w 2015 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. Dla początkującego stowarzyszenia było to duże wyzwanie, które okazało się sukcesem. Do udziału w projekcie Moje Przedszkole – w ramach wspomnianych obchodów – zgłosiły się 62 placówki. Przez tydzień realizowano w nich wyznaczone zadania, których podsumowaniem stało się spotkanie przedszkolaków w Arenie. Zgromadzone dzieci zaśpiewały piosenkę Poznań to moje miasto, zaprezentowały wielkopolskie tańce ludowe oraz okrzyki w gwarze poznańskiej. Na koniec obejrzały spektakl w wykonaniu Filharmonii Pomysłów.

Kolejne obchody święta przedszkolaków odbywały się pod hasłami: W małym ciele zdrowy duch – przedszkolaku ćwicz za dwóch w 2017 roku, Dzisiaj Przedszkolacy – jutro dorośli Polacy (2018), Przyjaciele Małego Księcia (2019). W 2020 roku pandemia uniemożliwiła wspólne spotkanie, ale nie zniechęciła do przygotowania wydarzenia pod hasłem: Przedszkolaki dla klimatu, w efekcie którego został wydany zbiór scenariuszy zajęć stanowiący ciekawą propozycję dydaktyczną. W 2021 roku w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka zrealizowano projekt: Przedszkolak w krainie wielkich emocji.

Organizując wydarzenia dla dzieci, OMEP zawsze przygotowuje niespodziankę w postaci koncertu, spektaklu oraz upominków, przekazanych dla przedszkoli, które w zamyśle mają służyć dzieciom jako społeczności. Na przestrzeni kilku minionych lat były to m.in.: piłki, książki, teatrzyki kamishibai.

 

W lutym 2022 roku w odpowiedzi na okrucieństwo rozpętanej wojny z inicjatywy poznańskiej organizacji uruchomiona została akcja #przedszkolakidlapokoju, by przypomnieć dorosłym wartość, jaką niesie porozumienie bez przemocy.

Poznański Oddział OMEP
działa 
od 2014 roku.
Członkami stowarzyszenia

są nauczyciele wychowania przedszkolnego,
dyrektorzy przedszkoli
i pracownicy naukowi poznańskich uczelni,
zorientowani na dobro dziecka,
podnoszenie jakości edukacji
oraz promowanie jej wartości.

Świat oczami dzieci

Kolejnym ważnym projektem kierowanym do dzieci z poznańskich przedszkoli stał się Przegląd twórczości dziecięcej: Świat wierszem malowany (2017). Warto dodać, że powstałe wówczas dziecięce prace zostały opublikowane. Uroczyste podsumowanie wydarzenia odbyło się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, do której zaproszono małych artystów, a każdy z nich otrzymał książkę i drobny upominek.

Kolejne edycje wydarzenia odbyły się pod różnymi hasłami, zdradzającymi istotną edukacyjnie problematykę, np.: Dzieci o swoich prawach i obowiązkach (2018), Dzieci dzieciom, czyli jak zachęcić rówieśników do mycia rąk (2019), Pomniki, rzeźby i instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci (2020).

 

 

Nowoczesna edukacja

Dbając o rozwój nauczycieli wychowania przedszkolnego, poznański OMEP współorganizował liczne konferencje i seminaria dydaktyczne, np.: Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu (2014); Dar Zabawy – koncepcja pedagogiczna Friedricha Froebla w edukacji przedszkolnej we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM (2015) czy Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty (2020) oraz międzynarodową konferencję (online) Wokół praw dziecka: Prawo dziecka do wysokiej jakości opieki i edukacji (2021).

W celu spopularyzowania nowoczesnego podejścia do edukacji przedszkolnej zorganizowano też wyjazdy dla nauczycieli i dyrektorów poznańskich przedszkoli na konferencje do Holandii oraz do Niemiec i Szwajcarii (np.: Edukacja przedszkolna. Organizacja i metody pracy nauczyciela 2020).

W lutym 2022 roku w odpowiedzi na okrucieństwo rozpętanej wojny z inicjatywy poznańskiej organizacji uruchomiona została akcja #przedszkolakidlapokoju, by przypomnieć dorosłym wartość, jaką niesie porozumienie bez przemocy. W 2022 roku poznański OMEP planuje kolejne wydarzenia, mające na celu rozwój dzieci, np. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka: Przedszkolaki dla pokoju: zgoda buduje, konkurs dla nauczycieli: Przybliżmy dzieciom Powstanie Wielkopolskie, Outdoor education oraz wpływ filozofii hygge na kształtowanie się poczucia zadowolenia i szczęścia.

 

Lidia Lasota
dyrektorka Przedszkola nr 3 „Promyczek” w Poznaniu,
członkini Zarządu Poznańskiego Oddziału PK OMEP