Co można robić w chmurze

Chmura – tak powszechnie nazywamy przestrzeń online, w której przechowujemy pliki. Ten wirtualny dysk warto wykorzystać w praktyce szkolnej. Ma znacznie więcej funkcji niż tylko ogólnodostępny magazyn.

Przestrzeń online zwana „chmurą” najczęściej kojarzymy z miejscem, w którym możemy przechowywać multimedia, np.: zdjęcia, muzykę czy filmy. Wiele firm oferuje darmowe wirtualne dyski przy zakładaniu konta e-mail. Niezależnie od oprogramowania telefonu, nierzadko automatycznie, wszystkie zrobione przez nas zdjęcia i nagrane filmy synchronizują się z chmurą i są w niej zapisywane, na wypadek utraty danych. Taki wirtualny dysk można także wykorzystać do zapisywania plików z materiałami dydaktycznymi, wówczas brak pendrive’a nie stanowi już problemu. Dostęp do dysku uzyskamy z każdego urządzenia z dostępem do Internetu – niezależnie, czy jest to telefon, tablet, laptop czy szkolny komputer. Chmura może być jednak czymś więcej niż tylko magazynem.

 

Efektywna współpraca

Cloud collaboration oznacza z ang. współpracę w chmurze, jest to metoda, która świetnie sprawdzi się jako narzędzie uaktywniające w przestrzeni wirtualnej i pozwalające na wspólne edytowanie wgranych plików, co – warto dodać, odbywa się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że członkowie danej chmury mogą edytować dokumenty w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek miejsca z dostępem do Internetu. Dodatkowo wszyscy mogą robić to w tym samym momencie. Nieważne, czy pracujemy z uczniami, czy w zespole nauczycielskim, każdy uczestnik chmury może edytować udostępniony plik. Warto wspomnieć, że w czasie rzeczywistym widać, kto dokonuje zmiany w treści dokumentu, co może być przydatne przy wykonywaniu wielu zadań. Załóżmy, że grupa nauczycieli ma wspólnie opracować scenariusz wybranej uroczystości szkolnej. Idealnym rozwiązaniem sytuacji może być właśnie cloud collaboration. W chmurze umieszcza się plik, do którego każdy nauczyciel z zespołu ma dostęp. Gdy jedna osoba dokonuje zmian, pozostałe dostają na ten temat powiadomienia. To tylko jedna z możliwości współpracy w chmurze.

Poza wspomnianymi opcjami najważniejsze jednak dla nauczycieli jest wykorzystanie chmury w dydaktyce i dlatego poniżej przedstawię kilka takich propozycji.

 

Uporządkowana ewaluacja

Niezależnie od stażu pracy każdy nauczyciel musi dokonywać ewaluacji. Taki obowiązek wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które mówi o: „obowiązku przeprowadzenia zajęć otwartych i dokonania ich ewaluacji” oraz wspomina, że nauczyciel musi posiadać: „umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”[1]. Wykorzystanie chmury może znacznie przyspieszyć uzyskanie informacji zwrotnej i ułatwić podsumowanie naszych zajęć. W materiałach, które udostępniamy, umieszczamy link lub kod QR, który po zeskanowaniu przeniesie uczestników i obserwatorów naszych zajęć do karty oceny pracy. Możemy także rozesłać linki z prośbą o wypełnienie np. ankiety. Dane, które otrzymamy, bardzo łatwo będzie posortować według wartości, którą chcemy sprawdzić. 

 

Sprawdzanie wiedzy

Poza przechowywaniem dokumentów możemy wykorzystać chmurę do modyfikowania obecnych i generowania nowych materiałów. Z utworzonych wcześniej testów można wybrać ważne dla nas pytania i automatycznie na ich podstawie utworzyć nowy sprawdzian, który oczywiście po rozwiązaniu uczniowie odsyłają, a ocenianie dokonuje się automatycznie. Co oznacza, że zyskujemy więcej czasu na przygotowanie kolejnych ciekawych i angażujących lekcji, gdyż nie musimy ręcznie oceniać każdej pracy z osobna. Poza samym ocenianiem możemy również wybrać opcję wyświetlenia zadań, które okazały się dla uczniów najłatwiejsze lub najtrudniejsze i wykorzystać te informacje do ewaluacji naszych działań.

Poza przechowywaniem dokumentów możemy wykorzystać chmurę do modyfikowania
i generowania nowych materiałów.
Z utworzonych wcześniej testów tworzymy nowy sprawdzian,
którego ocenianie dokonuje się automatycznie.

 

 


Dostęp do wirtualnego dysku uzyskamy z każdego urządzenia z dostępem do Internetu – niezależnie, czy jest to telefon, tablet, laptop czy szkolny komputer. Brak pendrive’a nie stanowi już problemu.

Klasowy pamiętnik

Uczniowie młodszych klas często prowadzą kronikę klasową w formie książki, którą zabierają ze sobą do domu. Niestety, zdarza się, że taka kronika wraca do szkoły w różnym stanie. Klasowy pamiętnik prowadzić można również w chmurze, gdzie każdy uczeń będzie mógł edytować wpisy, dopisywać i usuwać treści oraz dodawać np. zdjęcia. Na zakończenie etapu edukacyjnego można taką kronikę wydrukować w formie albumu i wręczyć uczniom jako pamiątkę.

Współdzielenie chmury z uczniami możemy też wykorzystać do wymiany zdjęć z uroczystości szkolnych i wycieczek klasowych. Natomiast starsi uczniowie mogą samodzielnie tworzyć wirtualne albumy. Możliwości są niezliczone, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Chmura jest bardzo pomocnym narzędziem, które może przynieść wiele korzyści użytkownikom. Możliwość jej zastosowania ogranicza jedynie nasza pomysłowość.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. (ze zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
s. 3 i s. 4.

 

Joanna Misiaczyk
nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej