Wstępniak

Szanowni Państwo

Za nami już ponad miesiąc nauki w nowym roku szkolnym. Próbujemy otrząsnąć się z doświadczeń pandemicznych, pozostając w napięciu, co przyniesie jesień. Szkoła jest jednak taką instytucją, która nie może poprzestawać na rozpamiętywaniu czasu minionego. Przede wszystkim musimy budować trwałe punkty odniesienia dla młodego pokolenia, które aż nadto silnie doświadcza niestabilnej sytuacji zewnętrznej – zarówno w wymiarze codziennym, jak i globalnym, klimatycznym.

Staramy się wspierać Państwa w tym niełatwych zadaniach formacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych. Tegoroczna oferta szkoleniowa zawiera propozycje nowych tematów, ale także form – zdalnych i hybrydowych. Realizujemy projekt ogólnokrajowy Zdalne nauczanie – wiem i potrafię!, który przygotowuje nauczycieli do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, ale także polecania jej uczniom do samokształcenia.

W bieżącym numerze zapraszamy do lektury tekstów wskazujących, jak przeciwdziałać szkolnej fobii, zrodzonej z przedłużającego się czasu izolacji, do czerpania z doświadczeń wychowawczych, opartych na zasadach pozytywnej dyscypliny. Znajdą też Państwo kontrowersje wokół narosłych mitów edukacyjnych, które warto co jakiś czas weryfikować, aby móc trzymać rękę na pulsie efektywnego nauczania. Ciekawym źródłem inspiracji okażą się pomysły na zajęcia polisensoryczne z najmłodszymi, ale i na wykorzystanie smartfona do aktywizacji fizycznej uczniów. W rekomendacjach czytelniczych dwie pozycje rozwijające warsztat metodyczny, jedna pokazująca, jak sprawdzone w biznesie design thinking przenieść do szkoły, i druga ukazująca, jak kompetencje detektywistyczne zaadaptować do myślenia badawczo-naukowego.

 

 

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej: aby nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek, pracownicy oświaty odczuli należny im szacunek społeczny, bo edukacja jest obszarem najwyższej troski o dobro kolejnych generacji i aby decydenci potrafili to dostrzec i docenić.