Wstępniak

Szanowni Państwo!

zapraszam do lektury ostatniego numeru naszego czasopisma „Uczyć lepiej”. Po długich rozważaniach i dyskusjach prowadzonych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli doszliśmy do przekonania, że obecna formuła wyczerpała swoje możliwości. Skupiamy się teraz na opracowywaniu nowych pomysłów i koncepcji, bazując na obserwacjach rynku medialnego oraz Waszych potrzeb jako nauczycielek i nauczycieli, szczególnie w obszarze wsparcia metodycznego i poszerzania tematów edukacyjnych w formie elektronicznej. Zachęcamy do dzielenia się z nami sugestiami, propozycjami oraz oczekiwaniami. Bardzo chcemy, aby nasza praca i proponowane materiały dydaktyczne odpowiadały na zapotrzebowanie szkół i pracujących tam nauczycielek i nauczycieli.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru „Uczyć lepiej” i zainspirowania się przykładami dobrych praktyk, których znajdziecie tu szczególnie dużo. Wszystkie omawiane w piśmie kwestie wydają się istotne i potrzebne. Jednak warto zastanowić się, co mogłoby szczególnie zainteresować uczniów. Co sprawiłoby im radość, frajdę? Prawdopodobnie byłoby to konkretna aktywność, świadomość, że są w stanie podejmować decyzje i wpływać na swoje otoczenie szkolne, nawet w niewielkim, ale istotnym dla nich zakresie. Przykładem może być praca projektowa, zwłaszcza jeśli dotyczy ona zagadnień międzynarodowych czy badawczych. Czytając artykuł Ewy Mencel i Wiktora Zięterskiego Zaprojektuj sobie szkołę!, poznacie inspirujący międzynarodowy projekt, w którym nieodzowne było zaangażowanie uczniów.

Kolejny interesujący temat podejmuje artykuł: Odważ się na relacje autorstwa Róży Andrzejczak i Marty Guner, prezentujący ćwiczenia prowadzące do budowania pozytywnych relacji w grupie szkolnej. Wspierają go znane programy, takie jak Porozumienie bez Przemocy i Pozytywna Dyscyplina. Inną atrakcyjną propozycją jest artykuł Filozofia na wyciągnięcie ręki Aliny Płaziak-Janiszewskiej, która zachęca do filozoficznych dociekań w szkołach, argumentując, że dzięki nim uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje, takie jak: krytyczne myślenie, kooperacja czy komunikacja. Z kolei Katarzyna Pogorzelec-Glaser przekonuje o ważności badawczego i multimedialnego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych.

W tym numerze znajdziecie także analizę ustawy o wspieraniu i resocjalizacji młodzieży, artykuł poświęcony rynkowi pracy oraz ciekawe komentarze do sondy przeprowadzonej w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy. Zachęcam do lektury!

Dziękuję za dotychczasową współpracę i mam nadzieję spotkać się z Wami w kolejnym, równie interesującym projekcie medialno-czytelniczym!

 

Ksenia Herbst-Buchwald
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu