Wstępniak

Szanowni Państwo

„Nauczanie we współczesnej szkole jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela, któremu zależy nie tylko na ciekawych lekcjach, ale również na wzmacnianiu relacji z młodymi ludźmi”. To cytat wprowadzający do artykułu poświęconego konieczności zmian w metodyce (Pokoleniowa zmiana i ewolucja w metodyce).

Jeżeli dobrze się zastanowimy, to nic dla nas jako nauczycieli nie ma ważniejszego niż zainteresowanie uczniów uczeniem się i rozwijanie relacji sprzyjających edukacji, a przede wszystkim rozwojowi młodego człowieka. Takie przesłanie towarzyszy tematom poruszanym w bieżącym numerze.

Piszemy o potrzebie kształcenia umiejętności dyskutowania, szczególnie ważnej w społeczeństwie demokratycznym, ale także jako kierunkowania uwagi ucznia na wysiłek argumentowania swoich opinii (O debacie uczniowskiej i debatowaniu). Opisujemy dobre praktyki w zakresie edukacji międzykulturowej, otwierającej na inność kulturową i wzajemną współpracę, także w warunkach spotkań za pośrednictwem platform komunikacyjnych (Międzykulturowe spotkania online). Proponujemy ciekawe narzędzia i metody pracy (m.in. audiodeskrypcję, stotyline, ) na lekcji języka polskiego, etyki (publikacja Po drugiej stronie…) i muzyki (metoda a.d.a.m®), z nadzieją, że pozwolą Państwu w doskonaleniu własnej pracy.

Gratulujemy serdecznie laurów zwycięzcom V edycji konkursów, organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku” otrzymały: Joanna Gadomskaj z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz Agnieszka Jankowiak-Maik z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Mianem „Wielkopolskiej Szkoły Roku mogą się natomiast szczycić: Zespół Szkół Rolniczych im. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu.

Na nadchodzące święta proszę przyjąć życzenia wyłączenia się z sieci i bycia wspólnie z najbliższymi. Niech Nowy Rok 2022 stanie się wreszcie rokiem zwycięstwa nad pandemią i budowania nowych trwałych relacji także w obszarze edukacyjnym.