Wstępniak

Szanowni Państwo!

Parafrazując słowa księdza Benedykta Chmielowskiego, powiedzieć można, że szkoła, jaka jest – każdy widzi.  I natychmiast dodać, że każdy widzi ją trochę inaczej. Coraz trudniej wskazać główny trend, powstały określone szkoły, grupy, czy wręcz „bańki”, w których w odmiennych miejscach stawia się akcenty. Z jednej strony wciąż słychać głosy: „tylko ocenianie kształtujące"! Dla innych kluczowe jest  zwiększenie indywidualizacji i porzucenie systemu klasowo-lekcyjnego. Są też tacy, dla których najważniejsza staje się dyskusja na temat zasadności egzaminów w obecnej formule, kanonu lektur czy zwiększenia roli nowych mediów.

Nasze czasopismo konsekwentnie trzyma się zasady, że szkoła potrzebuje mądrych i kreatywnych nauczycieli. Bo tylko wtedy można uruchomić procesy korzystne dla konkretnej placówki. Kadra pedagogiczna jest jak koło zamachowe. Inicjuje i zaprasza do współpracy uczniów oraz rodziców. Toteż zgodnie z misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wspieramy nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. 

Co proponujemy Państwu w bieżącym numerze? Autorzy artykułów bardzo mocno podkreślają potrzebę kształcenia kompetencji poprzez nowoczesne metody dydaktyczne. Jak pisze jedna z autorek, dziś nie można posiąść całej wiedzy, ale można odwrócić paradygmat, stawiając na kompetencje, które do tej wiedzy doprowadzą. Warto docenić taki styl nauczania i włączać do procesu edukacyjnego gry i zabawy, o których piszemy w tym numerze „Uczyć lepiej”. Przypomnijmy, że w swojej monografii Homo ludens (człowiek bawiący się) Johan Huizinga stwierdził, że u podstaw ludzkiego działania znajduje się zabawa, gra i współzawodnictwo. Zadbajmy o te uczniowskie potrzeby! Niech zatem na lekcjach zagoszczą: drama, teatrzyk kamishibai, metoda stacji zadaniowych czy aplikacja z grami edukacyjnymi - Baamboozle.  Mają Państwo naprawdę duży wybór!

Mark Twain powiedział, że: „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić”! Zatem proszę pamiętać też o sobie.

Miłej lektury i dobrej zabawy!

 

Ksenia Herbst-Buchwald
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu