Wstępniak

Szanowni Państwo

Przez minione 15 lat miałam zaszczyt być redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Uczyć lepiej”. Zaczynaliśmy w 2007 roku od niewielkiego formatu A5, później drukowaliśmy czasopismo w nakładzie prawie dwóch tysięcy egzemplarzy w formacie A4. Numery zmieniały swoją szatę graficzną w miarę upływu lat i nabierania doświadczeń przez cały zespół redakcyjny. W bieżącym roku zapoczątkowaliśmy formułę czasopisma elektronicznego – zwiększając jego dostępność i tym samym poszerzając krąg czytelników.

Nie zmieniało się jedno: zaangażowanie zespołu redakcyjnego i troska, aby naszymi skromnymi siłami przygotowywać pismo poruszające aktualne problemy nie tylko wielkopolskiej oświaty, ale przede wszystkim przydatne w pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Patrząc z perspektywy czasowej na ewolucję czasopisma, słuchając opinii czytelników, analizując ankiety ewaluacyjne – mam przekonanie, że to się nam udało.

Serdecznie dziękuję za Państwa obecność w kręgu naszych czytelników. Dziękuję zespołowi, który podejmował wyzwania redakcyjne: Joannie Marchewce – sekretarzowi redakcji, na której spoczywał największy ciężar przygotowania każdego numeru, Tadeuszowi Nowikowi – członkowi redakcji, zawsze zatroskanemu o stronę techniczną i graficzną każdego wydania. Dziękuję doradcom metodycznym, którzy w mijającym roku zaangażowali się w pracę zespołu redakcyjnego (Żaneta Chełmińska, Agnieszka Gałązka-Kozłowska, Anna Golik-Czarnecka, Kinga Koszewska, Jakub Niewiński).

Nie byłoby czasopisma, gdyby nie liczni autorzy tekstów – pracownicy naukowi, nauczyciele, eksperci w różnych dziedzinach, pedagodzy i psycholodzy, konsultanci Ośrodka i doradcy metodyczni. Serdecznie Państwu dziękuję za wkład pracy i postawę pro publico bono.

Z najlepszymi życzeniami satysfakcjonujących efektów pracy pedagogicznej w kończącym się roku szkolnym przy inspirującej lekturze bieżącego numeru.

  

 

 

.