Wstępniak

Koleżanki i koledzy nauczyciele! 

Kiedy rok temu rozmawialiśmy o tym, co nas czeka w cyklu edukacyjnym 2021-2022, towarzyszyło nam głębokie przekonanie, że pandemia jest najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się ludzkości na przestrzeni wielu ostatnich lat. I mieliśmy nadzieję, że po kolejnym szczycie zakażeń, kolejnych zdalnych sekwencjach nauczania - może być już tylko lepiej.

Jak bardzo myliliśmy się… Kiedy opanowaliśmy już kapryśną technologię i uznaliśmy, że jej elementy zostaną z nami na dłużej, nawet w świecie stacjonarnej szkoły, kiedy zaczęliśmy systematycznie opiekować się tymi, którzy za mocno przeżywali odosobnienie i naukę z ekranu, wybuchła wojna. Tysiące uchodźczych dzieci trafiło do polskich szkół. Stres, lęk i niepewność wróciły ze zdwojoną siłą.

Z ogromnym podziwem w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu obserwujemy, jak wielka jest siła nauczycielskiej rezyliencji i jak szybko nauczyciele znajdują rozwiązania. Nie znam języka ukraińskiego, ale mam translator! Prawie czterdziestka w jednej klasie, robię, co w mojej mocy.

Celem Ośrodka jest wspieranie Państwa w działaniach metodycznych, ale też służenie radą i pomocą w problemach związanych z organizacją procesu edukacyjnego. Podsuwamy niebanalne  pomysły, przykłady dobrych praktyk, ciekawą  literaturę. Nie inaczej jest w przypadku pierwszego w tym roku szkolnym numeru naszego pisma „Uczyć lepiej”. Gorąco rekomenduję Państwu tekst poświęcony uważności. Może dzięki niemu uda się komuś zatrzymać na chwilę i skupić na własnych potrzebach! Pooddychać, wzmocnić ciało i umysł. Piszemy również o uczniach ukraińskich w polskich szkołach średnich o profilu technicznym oraz o nauczaniu języka polskiego jako obcego. Ważne są także teksty pokazujące, jaką rolę odgrywają miejsca edukacji bezpośredniej i dlaczego ważna jest edukacja filmowa. Prezentujemy artykuły promujące oryginalne programy edukacyjne Centrum Interpretacji Dziedzictwa i zachęcamy do odwiedzenia Centrum Szyfrów ENIGMA.

Niezmiennie zapraszamy do współpracy i czekamy na Państwa artykuły.

Z życzeniami dobrego roku, siły, odwagi i wytrwałości.

 

Ksenia Herbst-Buchwald
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

 

 

.