Jak biblioteka publiczna współpracuje ze szkołami? Pomysły. Inspiracje. Przykłady działań

Przedszkolaki i licealiści, uczniowie podstawówek, szkól branżowych i technikum. Wszystkie te grupy są częstymi gośćmi Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, która przygotowuje dla nich bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną.

Tajemnice biblioteki

Najczęstszym elementem współpracy biblioteki ze szkołami są lekcje biblioteczne dla najmłodszych. Uczniowie klas 0-3 zapoznają się z zasadami korzystania z biblioteki publicznej i księgozbiorem. Dzięki zajęciom i stosowanym podczas nich metodom aktywizującym dzieci odkrywają różnice między biblioteką szkolną a publiczną oraz między biblioteką a księgarnią. W zakres lekcji wchodzi czytanie fragmentu książki oraz prezentacja nowości bibliotecznych. Największe emocje wzbudza zwiedzanie biblioteki, zwłaszcza części niedostępnych czytelnikom na co dzień. W ofercie są też spotkania cykliczne, wówczas uczniowie mają możliwość uczestniczyć w teatrzyku kamishibai, poznać tajniki pracy bibliotekarza i przyjrzeć się „życiu” książki: począwszy od pomysłu autora po egzemplarz na półce bibliotecznej.

Na każdych zajęciach prowadzący inicjuje dyskusję o czytaniu. Prowadzi rozmowę tak, by dzieci lubiące literaturę w naturalny, niewymuszony sposób mogły przekonać kolegów i koleżanki do sięgnięcia po powieść czy pozycję popularnonaukową. W ten sposób stworzona zostaje swoista giełda książek, po które warto sięgnąć. Poza tym osoba prowadząca spotkanie podpowiada argumenty, które samodzielnie czytające dzieci mogą przekazać rodzicom, by ci nadal czytali swoim pociechom na głos. Zachęca również do czytania młodszemu rodzeństwu.

Zajęcia odbywają się w bibliotece głównej i filiach. Inicjowane są zarówno ze strony nauczycieli, jak i bibliotekarzy. Zauważalny jest znaczący wzrost liczby aktywnych czytelników spośród osób, które uczestniczyły w tego typu spotkaniach. Uczniowie, którzy dotychczas nie byli zapisani do biblioteki, przyprowadzają opiekunów, a ci zakładają kartę dziecku i sobie. W ten sposób biblioteka zyskuje nowych użytkowników. Widać także zwiększenie częstotliwości wypożyczeń wśród dzieci już wcześniej zapisanych do biblioteki.

 


Najczęstszym elementem współpracy biblioteki ze szkołami są lekcje biblioteczne dla najmłodszych. 

Promocja talentów

Innym przejawem współpracy biblioteki publicznej ze szkołami są wystawy prac uczniów. Uroczyste wernisaże odbywają się z udziałem autorów, zapraszani są rodzice i nauczyciele oraz dyrekcja szkół. Oprawione w antyramy prace prezentowane są w holu biblioteki głównej lub filii. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się na przykład wystawa Zwierzaki w szkole malowane, która była efektem zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Uczniowie z oddziałów edukacyjno-terapeutycznych stworzyli ciekawe pod względem technicznym prace przedstawiające dzikie i udomowione zwierzęta z różnych stron świata. Jak podkreślali opiekunowie, zaprezentowanie prac podopiecznych w bibliotece podnosi ich prestiż, dowartościowuje autorów i daje satysfakcję.

W filii dla dzieci organizowane są także wystawy lapbooków powstałych na zajęciach szkolnych. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę mają możliwość zajrzenia do każdego egzemplarza. Wystawy organizowane są również jako podsumowanie działań bibliotekarzy. Jest to efekt zajęć bibliotecznych dotyczących konkretnej książki. Uczniowie poznają tekst podczas spotkania w bibliotece, a działania plastyczne odbywają się później w szkole. Efekty są prezentowane dzięki współpracy bibliotekarzy z nauczycielami.

 

Współpraca to podstawa!

Ścisłe kontakty kadry pedagogicznej i bibliotecznej są podstawą wielu działań. Planując udział w ważnych projektach, obie strony mogą liczyć na wzajemną pomoc w dotarciu do określonej grupy potencjalnych zainteresowanych. Na swoich profilach w mediach społecznościowych biblioteka umieszcza informacje o przedsięwzięciach skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a realizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury i szkoły. Bibliotekarze mogą z kolei liczyć na promowanie w szkołach ważnych projektów, np. poprzez wywieszanie plakatów zachęcających uczniów do udziału w takich akcjach. Tak było w przypadku unijnych projektów: ECDL e-Citizen oraz Programowanie robotów Lego. Po zakończeniu przedsięwzięcia i zdaniu przez uczestników międzynarodowego egzaminu nauczyciele informatyki podczas wystawiania ocen końcowych z informatyki brali pod uwagę zaangażowanie oraz dodatkowe osiągnięcia dzieci.

 

Bliżej autorów

Najbardziej oczywistą platformą współpracy są spotkania autorskie. Biblioteka zaprasza do własnej siedziby pisarzy, którzy mają okazję zaprezentować swój dorobek, zachęcić młodzież do czytania, propagować kulturę wysoką. Biblioteka bierze na siebie aspekt finansowy, a szkoła – organizacyjny. Biblioteka w porozumieniu z dyrekcją szkoły ustala z prelegentem godzinę rozpoczęcia, czas trwania i zakres tematyczny, a nauczyciele zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa w drodze oraz odpowiedniego zachowania uczniów na miejscu.

 

Korzyści dla wszystkich

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu stara się współpracować ze wszystkimi szkołami w okolicy. Ze względu na dużą powierzchnię gminy i znaczną liczbę szkół część działań jest przeniesiona do filii. Bibliotekarzom zależy, by każdy młody czytelnik wiedział, gdzie jest filia najbliższa miejscu jego zamieszkania i co można w niej znaleźć. Chodzi o wyrabianie nawyku odwiedzania biblioteki publicznej, ale też o budowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza jako osoby pomocnej i życzliwej. W żaden sposób nie jest to konkurowanie z biblioteką szkolną, raczej uzupełnienie i wzbogacenie oferty kulturalnej gminy.

 
Innym przejawem współpracy biblioteki publicznej ze szkołami są wystawy prac uczniów. Uroczyste wernisaże odbywają się z udziałem autorów, zapraszani są rodzice i nauczyciele oraz dyrekcja szkół.
 
W ofercie są też spotkania cykliczne, wówczas uczniowie mają możliwość uczestniczyć w teatrzyku kamishibai, poznać tajniki pracy bibliotekarza i przyjrzeć się „życiu” książki

Magdalena Kozłowska
zastępczyni dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Ukończyła filologię polską na UAM.
W Bibliotece Publicznej w Swarzędzu prowadzi zajęcia z dziećmi i seniorami.
W bibliotekarstwie ceni sobie różnorodność zadań, możliwość łączenia własnych pasji z pracą zawodową