Warto pomagać!

Zadaniem wychowawczym szkoły zgodnie z podstawą programową jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, a także przygotowanie ich do aktywności w życiu społecznym. Program wolontariatu może efektywnie realizować te wymagania.

Angażowanie się w działania non profit to świetny sposób na nauczenie dzieci i młodzieży empatii i wrażliwości społecznej. Wolontariat jest istotnym aspektem życia społecznego, gdyż daje poczucie przynależności i wspólnoty. To także świetne narzędzie do nawiązywania nowych znajomości oraz poznawania nowych kultur i tradycji. Bezinteresowne działania mogą także przyczynić się do odkrywania swoich pasji, a nawet przyszłej ścieżki kariery. Uczniowie zaangażowani w wolontariat mają bowiem większe szanse na nabycie cennych kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych. Wejście w nowe role społeczne pozwoli im rozwinąć umiejętności potrzebne w życiu zawodowym, takie jak: odpowiedzialność, sumienność i pracowitość.

Wolontariat może przybrać wiele form. Jako nauczyciele możemy, angażując cały zespół klasowy lub indywidualnie, zachęcać uczniów do działania. Najważniejsze, aby najpierw wybrać cel pomocy, bo z pewnością będzie się on różnił w zależności od wieku uczniów.

 

Formy wolontariatu

Uczniowie chętnie angażują się w takie akcje jak Szlachetna Paczka czy WOŚP, ale do działań, które wymagają od nich szczególnego zaangażowania emocjonalnego, można zaliczyć współpracę z dziećmi i  młodzieżą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Podjęłam się tego wyzwania wraz z moimi wychowankami. Nie była to akcja jednorazowa, lecz długofalowe działania.

Kluczowe dla tego rodzaju współpracy jest wprowadzenie uczniów w świat osób z niepełnosprawnościami, w specyfikę danej szkoły, przedstawienie zachowań, z jakimi możemy się spotkać, omówienie, jak należy reagować. Punktem wyjścia do wspólnych działań jest poświęcenie czasu na integrację, dlatego zanim zaczęliśmy przygotowywać występy teatralne z uczniami z niepełnosprawnościami, wiele razy ich odwiedzaliśmy, uczestniczyliśmy w zajęciach w ich szkole, sami również prowadziliśmy pojedyncze spotkania, chodziliśmy na wspólne spacery.

Kolejną formą pomocy może być zbiórka funduszy. Organizacja kiermaszu ciast to chyba jedna z częściej wybieranych propozycji działań pomocowych. Uczniowie wybierają cel zbiórki lub fundację, którą chcieliby wesprzeć finansowo. W swoich domach pieką ciasta, które następnego dnia przynoszą do szkoły i sprzedają. Ta akcja cieszy się zawsze dużą popularnością, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

Organizacja wyprzedaży garażowej jest kolejną propozycją, którą pod względem organizacyjnym najłatwiej przeprowadzić ze swoimi wychowankami. Kto z nas nie ma w domu rzeczy, których już nie używa? Uczniowie posiadają wiele zabawek w bardzo dobrym stanie, które z pewnością mogą posłużyć jeszcze innym dzieciom.

Ostatnio, ze względu na sytuację panującą w Ukrainie organizuje się w szkołach coraz więcej zbiórek konkretnych rzeczy niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, np. artykułów spożywczych, medycznych i higienicznych.

Największą satysfakcję
odczuwamy właśnie wtedy,
gdy dajemy innym coś z siebie,
gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi,
gdy przyłączamy się
do jakiejś większej sprawy
i staramy się
wywrzeć pozytywny wpływ
na otaczający świat.

 


Wolontariat jest istotnym aspektem życia społecznego, gdyż daje poczucie przynależności i wspólnoty. To także świetne narzędzie do nawiązywania nowych znajomości oraz poznawania nowych kultur i tradycji.

 

A co w przypadku, gdy mamy pomysł na zbiórkę funduszy, ale trudniej z wyborem akcji czy fundacji, którą chcielibyśmy wesprzeć? Poza wyborem popularnej wśród uczniów pomocy dla pobliskich schronisk dla zwierząt,  możemy podjąć się adopcji na odległość. Fundacja Dzieci Madagaskaru – Ankizy Gasy oferuje możliwość wzięcia udziału w programie Adopcji na odległość, która polega na sponsorowaniu nauki konkretnego dziecka oraz wsparcia programu dożywania dzieci w stołówkach i świetlicach szkolnych. Regularnie wymieniamy się korespondencją z fundacją, która informuje nas o postępach dzieci. Nasi uczniowie, biorąc udział w akcji, mogą przy okazji rozwijać umiejętności językowe, pisząc kartki w obcym języku i wysyłając je do adoptowanego dziecka. 

Adoptować możemy także zwierzę. Poznańskie ZOO prowadzi akcję Adoptuj zwierzę z ZOO Poznań. Uczniowie wybierają zwierzę, które zobowiązują się utrzymywać finansowo. W zamian za pomoc mogą wybrać wygląd tabliczki adopcyjnej, która zostanie umieszczana jest przy wybiegu zaadoptowanego zwierzęcia.

Pamiętajmy, że zawsze warto pomagać. Poza tym, że dajemy coś od siebie, bardzo wiele także zyskujemy. Nick Vujicic, ewangelizator i  mówca motywacyjny, dotknięty rzadką chorobą, która skutkuje wrodzonym brakiem kończyn mówi: „Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat.”[1]

Wolontariat nie tylko daje szansę wolontariuszom na zdobycie nowych umiejętności, ale także przynosi korzyści społeczności, której pomagają. Podejmowanie się działalności charytatywnej z pewnością wpłynie na życie szkolnych wolontariuszy, pomoże im dorosnąć i stać się lepszymi ludźmi.

 

Joanna Misiaczyk
nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej

 

[1] Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Aetos Media, Wrocław 2012, s.46

 

Bibliografia

Kto na ochotnika. Szkolne programy wolontariatu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, dostęp w pdf https://ceo.org.pl/sites/default/files/ceo_publikacja_kto_na_ochotnika_online.pdf

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych: https://wolontariat.wrk.org.pl/

Wolontariat w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego wolontariatu, Centrum Wolontariatu, dostęp w pdf

http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/wolontariat_w_szkole_2012.pdf

Grzegorz Kata, Wolontariat szkolny, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, dostęp w pdf

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/899/Wolontariat_szkolny_G.+Kata.pdf

E-wolontariat w szkole. Poradnik dla nauczycieli i opiekunów szkolnych kół wolontariatu, Fundacja Dobra Sieć, Warszawa 2021, dostęp w pdf

https://e-wolontariat.pl/wp-content/uploads/2021/08/E-wolontariat-w-szkole-poradnik-dla-nauczycieli-i-opiekunow-szkolnych-kol-wolontariatu.pdf

Wolontariat szkolny – krok po kroku, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2016

https://ochotnicy.ceo.org.pl/sites/ochotnicy.ceo.org.pl/files/wolontariat_szkolny_krok_po_kroku.pdf