Nowatorski projekt Wszystko będzie dobrze

Głównym celem innowacyjnego projektu było edukowanie dzieci na temat COVID-19, zachęcenie ich do aktywności fizycznej i naukowej oraz przekazanie pozytywnej energii w trudnym czasie pandemii. 

Projekt Wszystko będzie dobrze zajął drugie miejsce w kategorii Nauka dla najmłodszych podczas 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Nauk Przyrodniczych na Scenie, który odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu we wrześniu 2021 roku i zostanie zaprezentowany na Europejskim Festiwalu Science on Stage w Pradze w marcu w 2022 roku.

Inicjatywa opierała się na współpracy kilku osób, realizowała go Emilia Khan z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie we współpracy z  Edytą Dzikowską, autorką kanału KiteLab Experiments w serwisie YouTube oraz Justyną Bartol-Baszczyńską, doradczynią metodyczną w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

Globalna wspólnota

W pierwszej części dzieci wzięły udział w wyzwaniu tanecznym #JerusalemaDanceChallenge, dającym ludziom na całym świecie poczucie bycia częścią globalnej wspólnoty w trakcie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Głównym działaniem były warsztaty naukowe, organizowane raz w tygodniu od kwietnia do czerwca 2021 roku. Przez trzy miesiące starałyśmy się zwizualizować dzieciom zagrożenia związane z pandemią poprzez eksperymenty fizyczne. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy wykonali po trzy eksperymenty, dzięki którym mogli lepiej zrozumieć, jak ważne jest w czasie pandemii przestrzeganie trzech podstawowych zasad sanitarnych: zachowywanie dystansu społecznego, mycie rąk oraz noszenie maseczek. W ramach różnorodnych aktywności dzieci tworzyły prace plastyczne oraz komponowały rymowanki wokół tematu koronawirusa.  

Zaproponowałyśmy dzieciom serię eksperymentów, w których tęcza stanowiła motyw przewodni.
Były to zadania: Tęcza w słoiku, Tęcza na talerzu, Wędrująca woda oraz Wieża gęstości.

 

Fenomen tęczy

Druga część projektu była ściśle związana z globalną kampanią społeczną: Wszystko będzie dobrze. Na czym polega wspomniana idea? Dzieci i młodzież na całym świecie tworzą prace plastyczne, których motywem przewodnim jest tęcza jako symbol nadziei na przezwyciężenie pandemii. Obrazy te umieszczane są następnie w miejscach publicznych po to, aby podnieść ludzi na duchu i dać im nadzieję na lepszą przyszłość. Zainspirowane tymi globalnymi działaniami postanowiłyśmy w naszym projekcie pójść o krok dalej i zaproponowałyśmy dzieciom serię eksperymentów, w których tęcza stanowiła motyw przewodni. Były to: Tęcza w słoiku, Tęcza na talerzu, Wędrująca woda oraz Wieża gęstości. Kolejna faza projektu koncentrowała się na zapoznaniu uczestników i uczestniczek z fizycznym fenomenem tęczy. Pracując w grupach, dzieci rozwijały swoje talenty naukowe i artystyczne. Wprowadziłyśmy również elementy kodowania oraz języka migowego i angielskiego.

Nasze działania wpisują się w realizację dwóch z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju: Dobre zdrowie i jakość życia oraz Dobra jakość edukacji, a także rozwijają wśród najmłodszych zainteresowania naukami przyrodniczymi lub szerzej pojętym STEM-em (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

 

Pokonać lęk

Projekt przedstawia innowacyjne rozwiązania w zakresie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nowatorskim pomysłem było wykorzystanie narzędzi do komunikacji zdalnej pomiędzy Edytą Dzikowską z południowych Niemiec, Emilią Khan oraz dziećmi, które były bardzo podekscytowane wiadomościami i uwagami przekazywanymi za pomocą komunikatora online. Gdy przeprowadzone eksperymenty nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, dzieci szukały możliwych przyczyn oraz wspólnie próbowały znaleźć rozwiązanie.

 

Projekt zachęca do wykorzystania łatwo dostępnych i niedrogich materiałów do wykonania ciekawych eksperymentów oraz wdrażania narzędzi komunikacyjnych na odległość w celu przezwyciężenia izolacji.

 

Nasze działania były także próbą oswojenia z niepokojem spowodowanym izolacją, wskazywały na ograniczenia pandemiczne, jednocześnie dając nadzieję na normalność bez wirusa. Głębokie zaangażowanie dzieci pozwoliło im dzielić się zdobytą wiedzą z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami. Młodzi uczestnicy stali się także posłańcami nadziei i wiary w pokonanie pandemii w myśl przewodniego hasła: Wszystko będzie dobrze.  

 

Podaj dalej

Korzystając z owoców projektu, nauczyciele mogą zainspirować się do wykonywania eksperymentów z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wzorując się na sprawdzonych aktywnościach, mogą podjąć próbę wyjaśnienia trudnych do zrozumienia i zaakceptowania ograniczeń pandemicznych. Projekt ukazuje także możliwości połączenia wiedzy na temat COVID-19 z pozytywnym przesłaniem o przezwyciężeniu pandemii. Zachęca także do wykorzystania różnorodnych, łatwo dostępnych i niedrogich materiałów do wykonania ciekawych eksperymentów oraz wdrażania innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych na odległość w celu przezwyciężenia izolacji.

Projekt został podsumowany w formie 15-minutowego filmu, który można znaleźć w serwisie YouTube, na kanale KiteLab Experiments: https://www.youtube.com/watch?v=Ev2HgIq88KA

 

Scenariusz projektu - POBIERZ TUTAJ 

 

Emilia Khan
nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

Edyta Dzikowska
nauczycielka fizyki;
autorka kanału KiteLab Experiments w serwisie YouTube

Justyna Bartol-Baszczyńska
nauczycielka fizyki, doradczyni metodyczna w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu