Jak motywować i angażować uczniów?

Amerykański dydaktyk Doug Lemov w książce Teach Like a Champion przedstawia pomysły, które mogą być przydatne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie angażować uczniów do pracy.

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, a młodzież szybko dostosowuje się do zachodzących zmian. Przemianie ulegają też potrzeby edukacyjne uczniów. Nauczyciele mają tego świadomość, dlatego poszukują nowych rozwiązań i wskazówek. Ciekawe inspiracje dydaktyczne można znaleźć w książce Teach Like a Champion, której autor przedstawia szereg technik, którym nauczyciele powinni przyjrzeć się z bliska.

Depresja: rozpoznać, zrozumieć, pomóc 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzimy 23 lutego. To dobry moment, żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy szkoły, zadać kolejny raz pytanie o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. 

O depresji wśród dzieci i młodzieży mówi się wiele, zwłaszcza w kontekście ostatnich dwóch lat pandemii i nauczania zdalnego, podczas których nasilił się już istniejący problem. Z danych Kampanii Forum Przeciw Depresji wynika, że nawet do 20% dzieci i młodzieży do 18. roku życia może doświadczać różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym depresyjnych.  Najnowsze raporty UNICEF-u oraz Rzecznika Praw Dziecka w Polsce potwierdzają dużą skalę zjawiska – dzieci i młodzież mierzą się z: samotnością, lękiem, silnym stresem, obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości, uzależnieniami. Pandemia uwypukliła niektóre czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu, takie jak: izolacja, napięcia w środowisku rodzinnym, utrata dochodów czy niepewność sytuacji finansowej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to dokument, który powinien pojawić się w każdej szkole. Jest podstawą działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między nimi a procesami dydaktyczno-wychowawczymi.

W każdej placówce powinna zostać opisana koncepcja realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, ujęta w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego, który stanowi część statutu danej szkołyObowiązek opracowywania programu wynika z rozporządzenia MEN z 12 lutego 2019 r. W sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.2019 r.: poz. 325) i dotyczy opracowywania programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniającego WSDZ. Ustawodawca nakłada go na całą kadrę pedagogiczną, co wymaga dobrej organizacji pracy. Proponowana struktura dokumentu, która znajduje odzwierciedlenie w programie z doradztwa zawodowego, powinna usprawnić realizację przyjętych założeń.

Nowatorski projekt Wszystko będzie dobrze

Głównym celem innowacyjnego projektu było edukowanie dzieci na temat COVID-19, zachęcenie ich do aktywności fizycznej i naukowej oraz przekazanie pozytywnej energii w trudnym czasie pandemii. 

Projekt Wszystko będzie dobrze zajął drugie miejsce w kategorii Nauka dla najmłodszych podczas 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Nauk Przyrodniczych na Scenie, który odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu we wrześniu 2021 roku i zostanie zaprezentowany na Europejskim Festiwalu Science on Stage w Pradze w marcu w 2022 roku.

A gdyby tak się odważyć? 

Nieśmiałość i lęk społeczny są powszechne i dotykają wielu z nas. Szczególną grupą, która może potrzebować pomocy w tym zakresie, zwłaszcza w wyniku doświadczanie pandemii koronawirusa, są nastolatki.

Książka Jennifer Shannon Co robić, gdy brakuje ci odwagi? Kultowy poradnik dla nastolatków jest rezultatem zawodowej drogi autorki z osobami zmagającymi się z problemami lękowymi. Powstanie poradnika było też odpowiedzą na potrzebę wsparcia własnej córki w zmaganiach z nieśmiałością. Autorka oddaje w ręce nastolatków gotowy protokół terapeutyczny, który ma być „orężem w walce z nieśmiałością i lękiem społecznym”.

Wstępniak

Szanowni Państwo

„Nauczanie we współczesnej szkole jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela, któremu zależy nie tylko na ciekawych lekcjach, ale również na wzmacnianiu relacji z młodymi ludźmi”. To cytat wprowadzający do artykułu poświęconego konieczności zmian w metodyce (Pokoleniowa zmiana i ewolucja w metodyce).

O uczniowskiej debacie i debatowaniu

Debata oksfordzka to świetne narzędzie aktywizujące uczniów. Rozwija intelektualnie, zwiększa odpowiedzialność za proces uczenia się, ale wymaga przy tym głębokiego zrozumienia jej istoty.

Refleksje zawarte w artykule zrodziły się w trakcie przygotowywania młodzieży licealnej do Poznańskiej Ligi Debat. Projekt ten jest oparty na współpracy szkół ponadpodstawowych z poznańskimi uczelniami wyższymi i obejmuje cykl kilku tematycznych debat. Celem turnieju jest rozwijanie zasad merytorycznej dyskusji i zachęcanie do aktywności obywatelskiej. Spotkania prowadzone są według zasad debaty oksfordzkiej.

Audiodeskrypcja na lekcji języka polskiego

Audiodeskrypcja (AD) dzięki opisom słownym pozwala na odbiór sztuki wizualnej osobom niewidomym. Coraz częściej znajduje zastosowanie w edukacji powszechnej. 

Tym, co szczególnie wymaga podkreślenia, jest wykraczanie AD także poza obszar odbiorców niewidomych i niedowidzących. Technika ta bowiem ma zastosowanie jako wsparcie edukacji uczniów widzących. W niniejszym tekście uwaga została skupiona właśnie na tym aspekcie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji języka polskiego. Przedmiot ten, jako wiodący i humanistyczny, daje szerokie pole działania, by w czasie zajęć uwzględniać audiodeskrypcję w proponowanych uczniom zadaniach.

Zwycięzcy

W czasie uroczystej gali w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nagrodzono nauczycieli oraz szkoły z całej Wielkopolski.

W V edycji konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wpłynęło łącznie 171 wniosków, z czego 92 wnioski w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” i 79 wnioski w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Uhonorowano nauczycieli i szkoły, które wyróżniają się innowacyjnością oraz krzewieniem tradycji patriotycznych i lokalnych oraz kształtują w uczniach model nowoczesnego Wielkopolanina.

Po drugiej stronie…

Publikacja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest czwartą książką z serii Inspiracji. Wspiera kształcenie dociekliwości poznawczej, umiejętności dyskusji i postawę krytycznego myślenia.

Filozofia powstała w kolebce cywilizacji europejskiej i towarzyszy ludziom od ponad dwudziestu pięciu wieków. W polskiej szkole jako przedmiot edukacji pojawiła się na krótko. I zniknęła. Nie przeszkodziło to jednak w możliwości kształtowania postaw filozoficznych. Bo być filozofem to mieć określone kompetencje. Jak się okazuje, szczególnie cenione we współczesnym świecie. Zalicza się do nich otwartość na dyskurs, kwestionowanie utartych poglądów,  umiejętność zadawania pytań, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, dziwienie się, czyli życie w ciągłej intelektualnej aktywności przeciw dogmatycznym osądom. Oczywiście, zdobywać tego typu kompetencje można w różnych przestrzeniach i niekoniecznie w szkole.

Pokoleniowa zmiana i ewolucja w metodyce

Nauczanie we współczesnej szkole jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela, któremu zależy nie tylko na ciekawych lekcjach, ale również na wzmacnianiu relacji z młodymi ludźmi. Odległe uczniowi treści warto wprowadzać przy pomocy bliskich mu kontekstów.

Od kilkunastu lat pracuję jako polonistka w szkole ponadpodstawowej. Język polski to przedmiot, z którym uczniowie są szczególnie związani, ponieważ omawiane treści naturalnie nakładają się na ich codzienny, prywatny świat. Traktuje o wartościach, kształci potrzebne umiejętności, angażuje do dyskusji. Dodatkowo to przedmiot egzaminacyjny. Można by zatem założyć, że aktywność uczniów nie powinna stanowić problemu. Wiemy, że nie zawsze tak jest.

Niech żyje kreatywność!

Inspiracji do obchodzenia przez dzieci Dnia Kropki, zapoczątkowanego przez wydanie książki Petera H. Reynoldsa, nie brakuje w sieci. Dlaczego nie zaprosić do tego święta kreatywności także młodzieży?

Kiedy w 2003 roku pojawiła się na półkach w księgarniach The Dot Petera H. Reynoldsa, nikt nie spodziewał się chyba, jak wielki ta książka będzie miała wpływ na nauczycieli i uczniów większej części świata. Opowieść o Vashti, która początkowo nie wierzy we własne zdolności, a która zainspirowana swoją nauczycielką zostaje artystką, by później wspierać kreatywność innych dzieci, znalazła odbiorców na całym świecie i stała się kamieniem węgielnym obchodzonego 15 września Dnia Kropki[1].